Photo: Jerome Falcou, MediaCom Paris
Photo: Jerome Falcou, MediaCom Paris

MediaCom Business Science

Speciālistu divīzija, kas nodrošina komunikāciju novērtējumu mūsu klientiem – labāko savā klasē.

Lai uzlabotu izpratni par risinājumiem un kampaņu efektivitāti, mēs veicam pirmskampaņu, starpkampaņu un pēckampaņu padziļinātos pētījumus, aptverot ne tikai mediju datus un iespējas, bet arī citus faktorus un to ietekmi uz rezultātiem.

Mūsu Business Science pakalpojumos ietilpst

  • Auditorija: noteikt, kas patiesībā būs pircējs un lietotājs, tādā veidā maksimāli efektīvi izmantot medijus un reklāmas ziņu
  • Pre-tests: pirms kampaņas materiālu gala sagatavošanas iespējams pārbaudīt vai un kā mērķauditorija uztver gan vizuālo, gan tekstuālo ziņu
  • Zīmola/Produkta pozīcija: noteikt pašreizējo pozīciju patērētāja uztverē, salīdzināt to ar konkurentiem un veidot/koriģēt aktivitātes, lai veicinātu uzlabojumus attieksmē un pārdošanā
  • Dienas ritms: noteikt auditorijas aktivitātes dienas gaitā un mediju lietojumu
  • Kampaņas ietekme: kampaņas izvērtēšana, sniedzot informāciju par to, kā ir izpildījušies kampaņas mērķi un kādu ietekmi tā ir atstājusi
  • Citi pētījumi: lai iegūtu nepieciešamo informāciju par tirgus vidi, notikumiem un kā to labāk ietekmēt atkarībā no vēlamajiem mērķiem

Šie pakalpojumi uzlabo kampaņu investīciju atdevi, ļauj labāk izprast ietekmi un sagatavoties nākamajām aktivitātēm. Lai gan Busines Science pamatā ir statistika, tomēr mēs gatavojam rezultātus tā, lai tie būtu vienkārši saprotami un izmantojami.