Mediju plānošana

Ne tikai precizitāte, sagatavojot plānus, ne tikai pilna uzskaite un uzticamība, ne tikai labākās cenas un izvietojumi.

 

Mēs radām pievienoto vērtību arī mediju plānošanā. Mēs meklējam izdevības, kad ir iespējams savienot plānoto reklāmu ar mediju saturu, lai sniegtu papildus ieguvumus atpazīstamībā un reklāmas uztverē. Un ne tikai.