Galvenā grāmatvede

Inese Jansone

Inese1

Absolvējusi bakalaura grādu ekonomikā un maģistra programmu vadības zinībās, Inese kārto SIA Trendmark finanšu lietas jau kopš uzņēmuma pastāvēšanas sākuma. Pa šo laiku ir izveidojusies stabila grāmatvedības kārtošanas sistēma, regulāri sekojot likumdošanas izmaiņām, kā arī ir veiksmīgi atgūti pārmaksātie nodokļi no valsts; tiek gatavotas gan finanšu, gan vadības atskaites uzņēmuma darbības analīzei.