Picture22

Mūsu serviss

Mūsu pamata prasmes ir mediju plānošana un pirkšana

Līdz ar to, ka jaunās tehnoloģijas un uzvedības maiņa ir plašāk pavērušas iespējas komunikācijā ar patērētāju, MediaCom loma ir dramatiski paplašinājusies.

Tagad mūsu spējās ietilpst reklamēšana, sponsorēšana, internets, tiešās atbildes, meklēšana, sociālie tīkli, “word of moth”, un daudzi citi komunikācijas ceļi – un MediaCom turpina atklāt jaunus veidus, kā saredzēt ieskatus tirgus analīzē un ekonometrijā.